utorak, 20 jun 2017 11:06

MZ "Ćeklići": Obnovili Zadružni dom, prioritet struja u dva sela

Mjesna zajednica "Ćeklići", u čijem je sastavu devet sela, danas ima tridesetak stalnih stanovnika, pri čemu je - kao i na većem dijelu ruralnog područja - riječ uglavnom o starijoj populaciji.

Uprkos tome, u Savjetu MZ "Ćeklići" kojim predsjedava Andrija - Kole Pavlićević, a koji okuplja po predstavnika svakog sela, odnedavno je i niz mladih. Među njima je i potpredsjednik MZ "Ćeklići" Mitar Kaluđerović, sa kojim smo razgovarali o ključnim aktivnostima na pomenutom području.

Nalik ostalim mjesnim zajednicama na području Katunske nahije, i oni su suočeni sa brojnim izazovima, a u dijelu sela najveći je - nepostojanje energetske mreže.

Dva sela u okviru naše mjesne zajednice, Dragomi Do i Jezer, u 21. vijeku nemaju struju. Istina je da u tim selima ne živi veći broj stanovnika, trenutno su stalno naseljena po dva domaćinstva, ali ne možemo ni očekivati povratak selu ukoliko ljudi nemaju osnovne uslove. U narednom periodu ćemo nastojati da riješimo taj, vjerovatno i najveći problem na našem području - kaže Kaluđerović u razgovoru za RTV Cetinje.

Savjet MZ "Ćeklići", ističe on, ima dobru komunikaciju sa lokalnom upravom i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, što je - vjeruje Kaluđerović - dobar pravac ka rješavanju ključnih problema. On smatra kako i Ćeklići imaju potencijala u oblasti turizma, na čijoj je afirmaciji potrebno raditi.

U selu Jezer postoji pješačka staza koja je obilježena, a koja vodi do Ljute kod Kotora. Naš plan je da turistima omogućimo da u većoj mjeri koriste tu stazu, sa koje se pruža divan pogled na Bokokotorski zaliv, a da se kod nas ugoste domaćim proizvodima. Uz to, u selu Kućište postoji jama, a naš je plan da je istražimo i valorizujemo - ističe on.

Nedavno su mještani, kako naglašava Kaluđerović, obnovili Zadružni dom.

Naš plan je da Zadružni centar ima namjenu centra za otkup poljoprivrednih proizvoda, što i jeste njegova osnovna namjena. Taj Zadružni dom će nas okupljati i na taj način biti inicijalna tačka za sve projekte koji slijede - saopštava potpredsjednik MZ "Ćeklići".

Nakon duže vremena, mještani će se 19. avgusta sabrati na Ćeklićkom okupljanju, manifestaciji čiji je cilj druženje - ne samo lokalnog stanovništva, već i mnogih, prevashodno mladih, koji su porijeklom iz tog kraja.

Riječ je o okupljanju koje će biti organizovano nakon duže godina. Želimo da se stanovništvo Ćeklića, i oni koji su porijeklom sa ovog područja, upoznaju i zbliže - zaključuje on.

Planova u Ćeklićima ima još mnogo, no do njihove realizacije potrebno je mnogo. Za početak, kako kažu iz MZ "Ćeklići", treba riješiti pitanja vode i struje, a putnoj infrastrukturi, vjeruju, bitno će doprinijeti i završetak tekućih radova na dionici od Cetinja do Čekanja.

U prethodnim tekstovima, "Cetinjski list" predstavio je aktivnosti mjesnih zajednica "Rijeka Crnojevića" i "Bokovo".

I. Jabučanin / RTV Cetinje

 

Read 1502 times