srijeda, 27 septembar 2017 17:52

Izborna komisija objavila rokove za sprovođenje izbornih radnji (KALENDAR)

Izborna komisija Prijestonice Cetinje objavila je danas Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji uoči lokalnih izbora, koji će biti održani 26. novembra tekuće godine.

U cilju blagovremenog informisanja javnosti, a uz podsjećanje da je RTV Cetinje juče usvojila Pravilnik o predstavljanju učesnika izborne kampanje, u nastavku integralno prenosimo saopštenje Izborne komisije, koje potpisuju predsjednica Ankica Pajović i sekretar Boris Kaluđerović.

 • Nadležni organ javnog emitera, kao i komercijalni i neprofitni emiteri dužni su donijeti i učiniti dostupnim javnosti pravila kojima se uredjuje predstavljanje podnosioca izbornih lista najkasnije u roku od 10 dana od dana raspisivanja izbora. Rok: najkasnije do 06.10.2017. godine.

 • Politička partija registrovana u Crnoj Gori, koalicija političkih partija ili grupa birača koja želi da učestvuje na izborima za izbor odbornika u Skupštinu Prijestonice Cetinje, dostavlja Izbornoj komisiji Prijestonice izbornu listu za izbor odbornika najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora (rok: 16.10.2017. godine), a najkasnije 25 dana prije dana odredjenog za održavanje izbora. Rok: 31.10.2017. godine do ponoći.

 • Podnosilac utvrđene izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije, koji može da učestvuje i punovažno odlučuje 20 dana prije dana odredjenog za održavanje izbora. Rok: najranije 06.11.2017. godine.

 • Biračka mjesta određuje Izborna komisija Prijestonice, na prijedlog organa nadležnog za vodjenje biračkog spiska, najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora. Rok: najkasnije 05.11.2017. godine do ponoći.

 • Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora, Izborna komisija prijestonice dužna je da donese najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora. Rok: najkasnije 10.11.2017. godine do ponoći.

 • U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, u programima radio-difuznih servisa i drugih medija nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezis a opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora. Rok: 10.11.2017. godine do ponoći.

 • Zbirnu izbornu listu Izborna komisija Prijestonice javnog objavljuje, najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Rok: 10.11.2017. godine do ponoći,

 • Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Rok: najkasnije 15.11.2017. godine do ponoći.

 • Izborna komisija Prijestonice najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu. Rok: najkasnije 15.11.2017. godine do ponoći.

 • Zainteresovani strani posmatrači, prijavu za posmatranje izbora podnose Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. Rok: najkasnije do 15.11.2017. godine do ponoći.

 • Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Državnoj izbornoj komisiji, najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora. Rok: najkasnije 20.11.2017. godine do ponoći.

 • Izborni materijal od Izborne komisije Prijestonice preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora. Rok: najkasnije 23.11.2017. godine do ponoći.  

 • Izborna propaganda preko medija i javnih skupova, odnosno pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji, prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora. Rok: 24.11.2017. godine do ponoći.

 • Izborna komisija Prijestonice utvrdjuje konačne rezultate izbora za odbornike, u roku od 12 časova od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršenosti odluka donešenih po prigovoru ili žalbi.

 • Konačni rezultati izbora za odbornike objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora. Rok: najkasnije 11.12.2017. godine do ponoći.
Read 523 times Last modified on srijeda, 27 septembar 2017 18:01