petak, 10 novembar 2017 16:11

Vlade Crne Gore i Egipta potpisale Sporazum o saradnji u oblasti kulture

Sporazum o saradnji u oblasti kulture potpisan je danas između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat .Sporazum su u Ministarstvu kulture potpisali generalna direktorica Direktorata za kulturno - umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture Dragica Milić i amabasador Egipta Abderahman Salaheldin Abderahman. 

Sporazum predstavlja okvir za različite vidove saradnje. Planirana je saradnja u oblastima muzike, baleta, pozorišta, kinematografije, književnosti, te likovne umjetnosti. Cilj je podsticanje razmjene umjetnika, umjetničkih ansambala i manifestacija.

Zahvaljujući sporazumu, prema riječima generalne direktorice Direktorata za kulturno – umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture Dragice Milić, biće promovisane crnogorske kulturne tekovine, ali i bogato naslijeđe drevne egipatske civilizacije.

Ovim aktom otvaramo mogućnost za bolje upoznavanje naša dva naroda, njihovih kulturno – istorijskih tekovina, kroz uspostavljanje i razvijanje institucionalne saradnje, prezentaciju kulturno – umjetničkih projekata, zajedničko djelovanje u okvirima međunarodnoh organizacija, asocijacija i fondacija u koje su naše države učlanjene – istakla je Milić.

lipskabanner

Ambasador Egipta Abderahman Salaheldin Abderahman ocijenio je sporazum izuzetno važnim, jer će omogućiti razmjenu programa, informacija i eksperata između dvije zemlje.

Mislim da Egipat može da pruži određenu ekspertizu Crnoj Gori u oblasti antikviteta, njihove restauracije i očuvanja. Takođe, možemo pružiti tu ekspertizu besplatno mladim ekspertima iz Crne Gore koji su zainteresovani za razvjanje svojih sposobnosti - kazao je ambasador Abderahman.

Nakon potpisivanja sporazuma ambasador Abderahman održao je predavanje o egipatskoj kulturi i turizmu.

I.J. / RTV Cetinje

Read 114 times