Jedna lokalna urbana legenda kaže da cvjetanje i miris lipa na Cetinju izaziva određene poremećaje u ponašanju stanovnika. Druga priča, ipak, kaže da lipa utiče na kreativnost i razvija maštu, te da su Cetinjani privilegovani u odnosu na druge stanovnike Crne Gore.

Published in Teme